Loonkosten

Kleinste stijging in twintig jaar

De stijging van de loonkosten in Nederland was in twintig jaar niet zo klein: per gewerkt uur werd er in 2015 0,6 procent meer verdiend dan een jaar ervoor. Dat meldt het CBS maandag. In de periode 2005 - 2015 was de gemiddelde stijging 2,4 procent per jaar. In sommige bedrijfstakken daalden de loonkosten zelfs. Volgens het statistiekbureau zijn lagere werkgeverspremies voor pensioen de voornaamste reden voor de beperkte stijging. In de informatie- en communicatiebranche stegen de loonkosten wel: werknemers verdienden in die tak per gewerkt uur 2,9 procent meer dan een jaar eerder. Hier stegen ook de werkgeverspremies, waar die in alle andere bedrijfstakken juist daalden. Ook zorg en onderwijs waren relatief grote groeiers. De gemiddelde loonkosten per gewerkt uur kwamen in 2015 uit op ruim 33 euro. (NRC)