Kleinste stijging loonkosten in twintig jaar

In de zakelijke – en financiële dienstverlening was zelfs sprake van een krimp.

Foto: ANP / Remko de Waal

De stijging van de loonkosten in Nederland was in twintig jaar niet zo klein: per gewerkt uur werd er in 2015 0,6 procent meer verdiend dan een jaar ervoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag.

Er waren vorig jaar zelfs bedrijfstakken waarin de loonkosten daalden. Volgens het statistiekbureau zijn lagere werkgeverspremies voor pensioen de voornaamste reden voor de lichte daling. Daarnaast heeft het opleidingsniveau en de gemiddelde leeftijd van werknemers ook invloed op de loonkosten - hun salarissen liggen immers hoger. Hiervoor gecorrigeerd is de stijging in 2015 0,7 procent - dit is de zogenaamde prijs van arbeid.

Begin vorig jaar werden de pensioenregels aangepast. Zo werd het opbouwpercentage van het aanvullend pensioen verlaagd van 2,15 procent naar 1,87 procent. Ook kan er volgens de pensioenregeling geen pensioen meer worden opgebouwd over inkomens boven de ton. Werkgevers moeten daarvoor een vrijwillige nettopensioenregeling aanbieden - ze zijn daar vrij in.

Grootste stijgers: informatie- en communicatie

De grootste stijging was vorig jaar zichtbaar in de informatie- en communicatiebranche. In die bedrijfstak verdienden werknemers per gewerkt uur 2,9 procent meer dan een jaar eerder. Hier stegen ook de werkgeverspremies, waar die in alle andere bedrijfstakken juist daalden. Met 2,6 procent groei waren de zorg en het onderwijs relatief grote groeiers.

Tussen 2005 en 2015 stegen de loonkosten van werknemers in totaal met 23,6 procent. De prijs van arbeid steeg met 18,1 procent, waardoor de zuivere stijging van de loonkosten op zo’n 5 procent uitkomt in die periode. Voor bedrijven zijn de loonkosten een belangrijke uitgavenpost.

Lees ook: Hoe je als bedrijf óók op loonkosten kunt bezuinigen

Dalers: Financiële en zakelijke dienstverlening

De bedrijfstakken waar de grootste daling zichtbaar was, waren de zakelijke en financiële dienstverlening. Daar daalden de loonkosten met respectievelijk 2,2 en 0,6 procent. Ook in de horeca en de bouw daalden de loonkosten, zij het met 0,1 en 0,2 procent.

Ondanks de daling blijven de loonkosten met gemiddeld 55 euro het hoogst in de financiële dienstverlening. In de horeca zijn de loonkosten met 18 euro gemiddeld juist het laagst.

In totaal waren de Nederlandse loonkosten in 2015 ruim 330 miljard euro. 79 procent daarvan is brutoloon - inclusief overwerk, bonussen en andere betalingsregelingen. Daar komen uiteindelijk nog de werkgeverspremies bij: onder meer voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid.