ASEAN mild voor China over zeeconflict

De Zuidoost-Aziatische staten hebben volstaan met een zwakke berisping van China naar aanleiding van de recente uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag. Daarin werd bepaald dat China geen historische aanspraken kan maken op het overgrote deel van de Zuid-Chinese Zee. Ook verklaarde het Hof dat China geen territoriale aanspraken en een exclusieve economische zone kan ontlenen aan kunstmatig verhoogde rotsen en piepkleine koraaleilandjes.

De milde kritiek op China betekent een diplomatieke overwinning voor Beijing. Met name de Filippijnen en Vietnam hebben dikwijls harde kritiek op het expansieve beleid van China in de Zuid-Chinese Zee laten horen. Maar bij sommige ASEAN-staten, vonden zij geen weerklank, met name Cambodja en Laos. Die scharen zich wel vaker achter China.

Na onderhandelingen in de Laotiaanse hoofdstad Vientiane kwamen de ministers van Buitenlandse Zaken van de tien leden van de Zuidoost-Aziatische Verdragsorganisatie (ASEAN) niet verder dan een verklaring waarin vrede en stabiliteit in de Zuid-Chinese Zee wordt bepleit. De uitspraak van het Permanent Hof werd er niet eens in vermeld.

De Filippijnen hadden zich in 2013 tot het Haagse Hof van Arbitrage gewend. China zou in strijd met het internationale zeerechtverdrag handelen. De Filippijnen hadden naar aanleiding van het oordeel ASEAN gevraagd om stevige kritiek op Beijing.

De Zuid-Chinese Zee is een zeer strategisch gebied. Er varen veel koopvaardijschepen doorheen, er kan worden gevist en olie en gas kan worden gewonnen uit de zeebodem. Behalve de Filippijnen en China maken onder meer Vietnam en Brunei aanspraak op delen van de zee.