De bekeerling

De bekeerling kan uit meerdere hoeken komen, maar bevindt zich hoe dan ook in een periode van transitie of pas ontwaakt engagement. Kan net een economische studie voor een geesteswetenschappelijke hebben ingeruild, of net een goedbetaalde doch automatischepilotenbaan voor iets in de idealistische sfeer.

Is jong, maar niet heel jong, en grijpt de lange zomer in de Franse tuin van zijn bemiddelde ouders aan voor een revitalisering van de ziel. Destilleert, intussen instemmend gniffelend, argumenten en strijdkreten uit een populair-wetenschappelijk werk van Naomi Klein, Noam Chomsky of Thomas Piketty en debiteert ze vervolgens, terwijl anderen druk doende zijn met het dekken van tafels en het ontkurken van flessen.

Is ook vaak lange periodes stil want beziet zijn sociale omgeving opeens met een heel andere, zo niet dodelijke blik. Vindt opeens veel een schande en neemt opvallend vaak het woord ‘gemeenschap’ in de mond, maar getroost zich intussen weinig moeite om het welbehagen van zijn directe naasten te vergroten. Is alleen met een borrel op weer te genieten. Na drie borrels niet meer.

Verschuilt zich achter de schutbladen van: Ta-Nehisi Coates, Stéphane Hessel, Howard Zinn.