Ziektelastmeter verbetert leven COPD-patiënt

De conditie van patiënten met COPD verbetert aantoonbaar als zij ondersteund worden met een zogeheten Ziektelastmeter COPD. Dat blijkt uit een vergelijkende wetenschappelijke studie door onderzoekers van de universiteit in Maastricht (The BMJ, 14 juli).

De Ziektelastmeter, die in Maastricht is ontwikkeld door artsen van het MUMC+, betrekt patiënten meer bij hun behandeling. COPD is een ernstige en chronische longziekte, die niet te genezen is. Met aanpassingen van de leefstijl, zoals stoppen met roken en meer bewegen, kan de ernst van de klachten wel afnemen.

De Ziektelastmeter geeft arts en patiënt meer grip op hoe zij dat het beste kunnen aanpakken. Ieder half jaar vullen arts en patiënt een vragenlijst in. Daaruit volgt een lijst met scores die door een computerprogramma worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met elf ballonnen. In één oogopslag is daardoor duidelijk op welk terrein vooruitgang is geboekt en welk aspect meer aandacht verdient. Door te klikken op een ballon, verschijnt er in het programma een advies. Aan de hand daarvan kan de patiënt een persoonlijk doel opstellen.

Het onderzoek werd in heel Nederland gehouden. Daaruit bleek dat van de 148 patiënten die zonder Ziektelastmeter behandeld werden, na anderhalf jaar 22 procent een betere conditie had. Bij de 146 COPD-patiënten met Ziektelastmeter boekte 34 procent vooruitgang. Deze mensen hadden niet alleen een betere kwaliteit van leven, maar waren ook tevredener over de geboden zorg.

Wereldwijd hebben miljoenen mensen COPD, dat vooral wordt veroorzaakt door (mee)roken. In 2012 (recentere cijfers ontbreken) overleden 3 miljoen mensen aan de ziekte.