Racisme

Waarom zou vrijheid om te zeggen wat je vindt, niet gelden als het over moslims gaat?

Illustratie Cyprian Koscielniak

Natuurlijk weer de verwachte, ultiem correcte, ingezonden brieven in NRC (20/7) als reactie op het stuk van Herman Vuijsje. Die stelde dat Nederland niet zo racistisch is als velen willen doen geloven en dat allochtone kinderen in Nederland gelukkig zijn. Nota bene een eigen NRC-redacteur, Wilfred Takken, moest zich vervolgens laten gelden op een plek in de krant die bestemd is voor lezersreacties. Volgens Takken zijn in Nederland „racistische uitingen duidelijk toegenomen”. Hij vervolgt: „Politici mogen nu ongestraft schelden op moslims […].” Ik heb deze redenering nooit begrepen: sinds wanneer zijn moslims een ras? Het zijn toch gewoon aanhangers van een godsdienst? Mannen als Youp van ‘t Hek, Theo Maassen en hordes journalisten, literaire schrijvers en opiniemakers hebben zich de afgelopen decennia in de meest beledigende en discriminerende termen gestort op strenggelovige autochtone Nederlanders. Nooit is er door deze christenen gezeurd over discriminatie of gereageerd met agressie, laat staan met geweld.

Je mag in Nederland vinden wat je wilt van je medelandgenoten; ook dat ze bijvoorbeeld te dik zijn, oud, ouderwets, of afstotelijk vanwege hun „kortgeknipte haar en driekwart broek” (hè Youp?). Waarom zou deze vrijheid om te vinden wat je wilt niet gelden ten aanzien van Nederlandse moslims? Het zijn gewoon Nederlanders! Vuijsje heeft gelijk. We zijn een modern, gastvrij en tolerant land! Mensen van alle rassen en alle religies wonen hier graag (zie de toestroom van immigranten) en iedereen krijgt dezelfde kansen. Maar je moet je geboden kansen wel grijpen en als moslim of andere minderheid tegen een stootje kunnen, net als alle andere Nederlanders, ofwel: emanciperen!

Trautmann

Criticus is niet criticaster

In een warm artikel (16/7) over Franz Trautmann noemt Tijs van den Boomen hem een ‘criticaster’ van ministeries, wat is overgenomen door de koppenmaker. Uit de context blijkt dat Trautmann die ministeries kritisch volgde, maar er volop mee samenwerkte. Maar criticaster betekent heel wat anders, al is de betekenis wel aan het schuiven, onder invloed van de sportjournalistiek.

Ik heb toch maar even opgezocht hoe de kaarten nu liggen en liep bij het googelen tegen het stijlboek van NRC aan, dat stelt: ‘Criticaster(...) betekent muggenzifter, kritische recensent. Criticaster heeft een veel ongunstiger, kleingeestiger connotatie dan criticus. Een criticus is een beoordelaar, recensent.’

Lezen, dat stijlboek, zou ik zeggen.

Lijsttrekker

Mannenzaken bij de PvdA

De stoelendans rondom het PvdA-lijsttrekkerschap is begonnen. Er zijn nog geen officiële kandidaten, maar het lijkt erop dat de strijd zich tussen drie mannen af gaat spelen: Samson, Asscher en Aboutaleb. En hoewel die laatste aangeeft niet te willen, zijn de oproepen aan hem om zich tóch de kandideren niet van de lucht.

Het zou goed zijn als deze drie heren voor het lijsttrekkerschap zouden gaan. En toch, waar blijven de vrouwen in dit verhaal? Wat een armoede als we onszelf blindstaren op een klein groepje (mannelijke) kandidaten! Wordt het niet eens tijd dat de PvdA, die vrouwenemancipatie zo hoog in het vaandel heeft staan, zélf eens geleid wordt door een vrouw?

Het klopt, tot nu toe heeft geen enkele vrouw zichzelf gekandideerd. Maar dat hoeven we toch niet te accepteren als een voldongen feit? Vraag ze eens actief. Want meer vrouwen op leidende posities maakt de partij sterker, diverser en zorgt voor een betere afspiegeling van de samenleving.

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat het passief kiesrecht voor vrouwen werd ingevoerd. En wat zou het mooi zijn als we, honderd jaar later, kunnen stemmen op een vrouwelijke lijsttrekker.

Minister

Johnson voorkomt Trump

Boris Johnson-deskundige Sonia Purnell begrijpt niet waarom premier May hem tot minister van Buitenlandse Zaken van Engeland heeft benoemd (18/7). Jammer, want de verklaring is heel simpel: ze wil gewoon de Amerikaanse kiezer – die in november moet kiezen tussen Clinton en Trump – laten zien wat de consequenties van een foute keuze zijn.

Luchtvaartuitdaging

Vliegen blijft vervuilend

De voordeligste manier om het klimaat op te warmen is het aanschaffen van een vliegticket. Luchtvaartmaatschappijen besteden immers de helft van uw ticket aan belastingvrije brandstof. Dat levert niet alleen grote

hoeveelheden CO2 op. Ook andere uitlaatgassen verstoren op kruishoogte het klimaat, waardoor uw bijdrage aan het broeikaseffect nog eens verdubbelt. Dat de milieumanager van Boeing zaterdag in de economiebijlage de indruk wekt dat nieuwe vliegtuigen het probleem wel oplossen, is dus helaas onzin.

De luchtvaart groeit sneller dan de nieuwste jets zuiniger worden. De luchtvaart zit klem en dus wordt klimaatbeleid voor de luchtvaartsector al sinds het Kyoto-akkoord getraineerd. De internationale luchtvaartorganisatie ICAO moet iets doen, maar wordt gedomineerd door luchtvaartautoriteiten en -lobbyisten en neemt dus slechts besluiten die de groei van de luchtvaart niet hinderen. Heel iets anders dan ‘regulering voorblijven’ zoals Boeing dat mooi verwoordt. Milieuorganisaties mogen bij ICAO slechts tandenknarsend toekijken als 'waarnemer'.

Minder vliegen is de enige oplossing. Maar gezien de uitbreidingsplannen van Schiphol en andere luchthavens blijft vliegen voorlopig nog verantwoordelijk voor 10 procent van onze Nederlandse klimaatimpact. De 2,5 procent die Boeing noemt is namelijk een wereldwijd gemiddelde voor alleen de CO2-uitstoot.

NS

‘Spoorboek’ moet blijven

NS kondigt trots aan dat de trein binnenkort op drukke trajecten zes keer per uur vertrekt. Hierdoor kunnen reizigers ‘spoorboekloos’ reizen (19/7). Ze hoeven niet meer de vertrekborden of een app te raadplegen, want het wachten duurt nooit lang. Dat is fijn voor reizigers die niet graag hun reis plannen. Maar de vele mensen die dagelijks op hetzelfde traject reizen, weten allang hoe laat de trein moet vertrekken. Daar is hun reis op gepland, soms tot op de minuut. Ze kijken alleen op vertrekborden of op hun smartphone als de trein niet op tijd komt. De enige vraag is dan voor hen: hoe lang gaat het nog duren en kom ik nog op tijd aan? Als ‘spoorboekloos rijden’ betekent dat NS zich minder goed aan de dienstregeling gaat houden, gaan de vaste klanten erop achteruit. Het ‘spoorboek’ (de dienstregeling) moet dus gewoon blijven bestaan en precies worden gevolgd, ook als er elk uur veel treinen vertrekken.

Gay Pride

Ga dan elders wonen

De bierfiets weg, en nu de Gay Pride weg? Wat volgt? Beste, rijke bewoners van de grachtengordel: Amsterdam is geen Delft. Als je het hele jaar door vogeltjes wilt horen, prima, maar niet over onze homoruggen. Die praatjes van u ook in de rechtszaal: alsof u niet de eigenaar bent van een huis, maar van een heel stadsdeel. Wie denkt u eigenlijk dat u bent? Ik kan wel bij Schiphol gaan wonen en dan verlangen dat Schiphol moet worden verplaatst, voor m’n rust. Kom, kom.

  • Jan Tolsma
  • Willem Muilenburg
  • Evert Hassink
  • Carl Koopmans
  • Theo de Huet
  • J.M. Nieuwpoort
  • Lucinda van Ewijk