‘Maak beloning top minder complex’

Als bestuurders meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen beloning, beseffen ze het eerder als die buitensporig hoog is. Ook moeten zij meer dan nu over hun beloning in gesprek gaan met de commissarissen, en moeten de beloningen transparanter en minder complex worden.

Dat zegt Jaap van Manen, voorzitter van de commissie Corporate Governance Code, die werkt aan een voorstel voor nieuwe gedragsregels voor bestuurders. De herziening van de code, die is ingevoerd in 2004 en die beursgenoteerde bedrijven wettelijk verplicht het niet naleven ervan in hun jaarverslag uit te leggen, is vanaf komend jaar geldig.

De bestuurders moeten straks zelf een oordeel geven over hun eigen beloning. De commissie denkt dat het dan makkelijker wordt voor commissarissen – die daarvoor de eindverantwoordelijkheid dragen – het onderwerp bespreekbaar te maken.

Het is volgens Van Manen belangrijk dat het gesprek binnenskamers plaatsvindt: „Transparantie heeft eerder een opwaartse druk op de beloningen uitgeoefend dan een matigende.”

Bestuurders moeten meer zélf gaan nadenken over hoe hun beloning „maatschappelijk valt”, en hoe die in verhouding staat tot de bedrijfscultuur en de interne beloningsverhoudingen.

Beloningen zijn volgens de commissie nu vaak te ingewikkeld samengesteld – naast een basissalaris ontvangen bestuurders ook bonussen, in de vorm van bijvoorbeeld aandelen en optieregelingen. Dat leidt tot een „vertroebelde transparantie”. Uit eerdere onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de commissie, is gebleken dat de gedragsregels over beloningen in de huidige code het vaakst niet worden nageleefd door bedrijven, of om die reden het vaakst moeten worden uitgelegd in het jaarverslag.

Interview pagina E2-3