AMATEURKUNST

Subsidie voor erfgoed

Het Fonds voor Cultuurparticipatie ondersteunt de komende 4 jaar met 14,6 miljoen euro 27 instellingen op het gebied van amateurkunst. Het gaat om organisaties die jonge amateurkunstenaars begeleiden, om amateurkunstfestivals en om erfgoedmanifestaties. De erfgoedmanifestaties worden voor het eerst gesubsidieerd door het Fonds, voor in totaal 1,6 miljoen. Er gaat onder meer geld naar de Nationale Archeologiedagen, het Nederlands Openluchtmuseum en het Romeinenfestival. (NRC)