Nederland moet in 2030 ruim eenderde minder CO2 uitstoten

Klimaatbeleid

Alle EU-lidstaten hebben woensdag te horen gekregen wat zij zouden moeten doen om de doelstellingen van de klimaattop in Parijs te halen.

Nederland moet de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector, landbouw, bebouwde omgeving en afvalverwerking per 2030 met 36 procent verminderen ten opzichte van 2005.

Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie woensdag in Brussel presenteerde naar aanleiding van de afspraken die in december zijn gemaakt op de klimaattop in Parijs. Daarin worden de inspanningen om het Europese klimaatdoel voor 2030 te halen opgevoerd en verdeeld over de 28 individuele lidstaten.

Eerder was voor Nederland een reductie van 16 procent per 2020 voorzien. Het doel moet worden gehaald door onder meer renovatie van gebouwen, vergroening van de landbouw en het gebruik van schoner transport.

Volgens Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) zal Europa zijn klimaatdoel van Parijs met dit klimaatverdelingsplan „net aan” halen. „De Commissie zit klem tussen de nationale regeringen die zo min mogelijk willen doen voor een schone economie. Elke boom en elk blaadje wordt geteld om onder extra inspanningen uit te komen, terwijl een schone en efficiënte economie juist noodzakelijk is om concurrerend te blijven in de toekomst.”

Het klimaatverdelingsplan richt zich op de sectoren die buiten het systeem van Europese emissiehandel (ETS) voor de industrie vallen. De transportsector is de snelst groeiende bron van CO2-uitstoot in Europa. Nieuw is dat lidstaten bosbescherming mogen gebruiken om hun nationale doelen te halen.

Milieudefensie noemt het voorstel van de Commissie te mager. Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen moet de uitstoot van kleinverbruikers met minimaal 55 procent worden teruggedrongen, aldus Milieudefensie. „Dit nieuwe beleid van de Europese Commissie is achterhaald en ondermijnt het klimaatakkoord.” (ANP)