Kans op korting van pensioenen groter

De kans dat de grote pensioenfondsen volgend jaar moeten korten blijft „nadrukkelijk aanwezig”. Afgelopen kwartaal wisten ze hun financiële positie min of meer stabiel te houden, maar de tijd dringt en de fondsen slagen er maar niet in uit de gevarenzone te geraken.

Ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW zeggen dat hun zogeheten actuele dekkingsgraad nog steeds maar net boven de kritische grens zit, waardoor aan verlaging van de pensioenen niet meer te ontkomen valt. Metaalelektrofonds PME zegt afgelopen kwartaal verder achterop geraakt te zijn met zijn herstelplan.

De graadmeter die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen schommelt bij deze drie rond de 90 procent. De dekkingsgraad van techniekfonds PMT bedraagt 92 procent. Van de grote fondsen staat alleen dat van de bouwsector er nog redelijk voor, met een score van bijna 105 procent.

De laatste maanden zat het de pensioensector niet mee. De rentes zijn verder gedaald en de keuze van het Verenigd Koninkrijk om uit de Europese Unie te stappen zorgde voor een schok op de financiële markten.

„Brexit heeft financiële markten wereldwijd flink opgeschud, maar uiteindelijk bleef de schade voornamelijk beperkt tot een forse daling van het Britse pond”, constateert ABP. Wat het fonds meer zorgen baart is de lage rente: „De cruciale vraag voor financiële markten blijft of de centrale banken hun stimulerende beleid doorzetten.” (ANP)