GasTerra laat beslag leggen op bezittingen Italiaanse energiebedrijf Eni

De twee partijen konden het niet eens worden over de prijs voor aardgas. De Italianen eisten een prijs die overeenkwam met het Nederlandse prijsniveau, terwijl GasTerra de hogere Italiaanse prijs redelijker vond.

Foto ANP/KOEN SUYK

In een escalatie van het geschil over de prijs van geleverd gas, heeft GasTerra voor een bedrag van bijna 1 miljard euro beslag laten leggen op bezittingen van het Italiaanse energiebedrijf Eni in Nederland.

Het geschil gaat over leveringen die GasTerra – verkoper van gas uit Nederland in het buitenland – heeft verricht tussen 2012 en 2015. Omdat de prijs van aardgas op de markt was gedaald, wilde Eni opnieuw onderhandelen over de afgesproken contractprijs. Langjarige contracten in de gashandel voorzien in de mogelijkheid om de afspraken om de drie jaar tegen het licht te houden.

Maar de partijen werden het niet eens over de vraag welke prijs dan wel reëel was. Volgens bronnen betrokken bij deze onderhandelingen, draait het om het verschil tussen de marktprijs in Nederland en die in Italië. Door het grotere aanbod door eigen productie, ligt die in Nederland lager dan in Italië. De Italianen eisten een prijs die overeenkwam met het Nederlandse prijsniveau, terwijl GasTerra de hogere Italiaanse prijs redelijker vond.

Het verschil beliep ongeveer 2 miljard euro. In eerste instantie probeerde Eni via een arbitrageprocedure zijn gelijk te halen. De Italiaanse claim werd eind juni echter volledig afgewezen in een arbitraal vonnis. Van de 2 miljard stond toen nog bijna 1 miljard open.

Lees ook: De gasmarkt verandert maar héél langzaam

De president van de rechtbank in Amsterdam gaf GasTerra vervolgens toestemming om voor dit bedrag beslag te leggen op bezittingen van Eni International, de Nederlandse bv waarin Eni zijn internationale bezigheden heeft ondergebracht.

Woensdag bracht Eni de markt op de hoogte van de beslaglegging. Het bedrijf zegt niet van plan te zijn om de 1 miljard euro te gaan betalen. Het ziet nog mogelijkheden om verder te onderhandelen.

GasTerra reageerde donderdag met een bericht dat het een nieuwe arbitrage zal beginnen om het geld te innen.