Iedereen mag hierde politieke kleur aannemen die hij wenst

De mislukte staatsgreep in Turkije trekt rimpelingen over de hele wereld. De Turkse president Erdogan grijpt de coup aan om de aanhang van zijn tegenstander Fethullah Gülen te vernietigen. Hij beschuldigde Gülen ervan de coup te hebben georkestreerd. Gülen, in ballingschap in de VS, ontkende. Maar Erdogan bond niet in en hij nam de Amerikanen zo onverdroten mee in de beschuldiging, dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry zich geroepen voelde om te kennen te geven dat de VS niet gediend zijn van zulke insinuaties. Intussen zijn in Nederland nogal wat Nederlanders met een Turkse achtergrond, die lieten blijken sympathiek te staan tegenover Gülen, geïntimideerd en bedreigd. En niet zo’n beetje ook.

In Nederland heeft iedereen recht op vrijheid van meningsuiting. Dat betekent niet alleen dat iedereen mag zeggen wat zij of hij wil. Het impliceert dat mensen niet bedreigd mogen worden om hun mening. Ze mogen ook geen mening opgedrongen krijgen, en evenmin mogen ze een ander onder druk zetten om een bepaalde mening toegedaan te zijn.

Als iemand zich hier meer Turks dan Nederlands voelt, dan moet hij of zij dat voor zichzelf weten. Of iemand in Nederland geboren en getogen is, doet daar niets aan af.

Iedereen kan, of hij nu Turks is of niet, de politieke kleur aannemen die hij wenst. Maar wat niet kan is, zoals de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb het benoemde, de problemen van Turkije naar Nederland importeren. Daarbij horen geweld en intimidatie en dat is nu precies wat de Nederlandse wet niet toestaat.

Geen Nederlander hoeft het diploma ‘geslaagde Nederlander’ te halen. Is iemand hier geboren, dan is hij er een. Zogeheten Nederturken met kritiek op het Turkse regime-Erdogan hebben, als dat nodig is, recht op bescherming door de Nederlandse Staat, net als iedere andere Nederlander met een mening die aanleiding is voor agressie.

Het voorstel van Kamerlid Marcouch (PvdA) om Gülens Hizmet-beweging in Nederland te beschermen is dan ook onnodig proactief. Niet de beweging behoeft bescherming, maar de mensen die het verkiezen om die beweging aan te hangen en die om die reden worden bedreigd of aangevallen. Precies dat is het verschil tussen een probleem aanpakken en het importeren.

Intussen moet juist nu nadrukkelijk worden gewaakt voor druk of dwang vanuit Turkije op deze Nederlandse burgers. Wat hun overtuiging ook is, hun keuze voor een politieke stroming is vrij, zoals die voor elke Nederlander vrij is.

Daar hoort geen staatshoofd, van hier noch van elders, aan te morrelen.