Kort nieuws over de coup

Amnesty: ernstige zorgen over de mensenrechtensituatie

Amnesty International laat in een verklaring weten dat het aantal arrestaties dat tot nu toe is uitgevoerd door de Turkse overheid alarmerend hoog is. Ze roepen de Turkse autoriteiten op de regels van de rechtsstaat na te leven. Ook zegt Amnesty de arrestaties in Turkije van dichtbij te monitoren.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) stelt dat Turkije het recht heeft om de daders van de coup te straffen, maar is bang dat de snelheid waarmee dat nu gebeurt, verdachten de kans ontneemt op een eerlijk proces. Dit lijkt meer op zuivering dan op een proces dat gebaseerd is op bewijzen, aldus Hugh Williamson van HRW, maandag in een persbericht.

Nederlandse rechters tekenen protest aan

De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) vraagt de regering om, samen met de Europese collega’s, zware druk uit te oefenen op Turkije om de arrestatie van bijna 2.750 magistraten in dat land ongedaan te maken. In een brief aan minister Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) wordt de arrestatie en vervolging van vele rechters en officieren van justitie veroordeeld. De Nederlandse magistraten noemen de maatregelen tegen de Turkse collega's „een ongehoorde politieke zuivering”. Volgens de voorzitter van de NVvR Rosa Jansen zijn er „geen aanwijzingen dat een van deze rechters of officieren van justitie ook maar iets met de staatsgreep te maken had”.

    • Marcel Haenen