Arbeidsomstandigheden

Vaker ongevallen in bouw en metaal

Metaal- en bouwarbeiders hebben vaker een arbeidsongeval waardoor ze een of meer dagen verzuimen dan werknemers in andere beroepsgroepen. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2015, die door CBS en TNO is uitgevoerd. Vorig jaar verzuimde 5,1 procent van de metaalarbeiders of machinemonteurs en 4,8 procent van de bouwarbeiders ten minste een dag als gevolg van een arbeidsongeval. Het gemiddelde van alle beroepsgroepen was 4,1 procent. Andere beroepen waarin arbeidsongevallen vaak tot verzuim leiden zijn onder meer slager, tuinder, akkerbouwer en veeteler. In beroepsgroepen met een hoog risico werken beduidend meer mannen dan vrouwen. (NRC)