Oude aap kijkt graag kinderfoto’s

Berberaap Macaca sylvanus
Berberaap Macaca sylvanus

Apen zitten hooguit achter de geraniums om er de lekkerste stukjes af te plukken, maar verder gaan ze gelijk op met de menselijke senioren. Ook de oudere aap heeft minder behoefte aan nieuwe vrienden, is selectiever in de sociale omgang, houdt niet van nieuwigheid en al helemaal niet van risico’s en onzekerheden. Dit blijkt uit onderzoek onder berberapen in een Frans dierenpark. Als deze apen een kleurig speeltje of voedselapparaat zien loopt hun reactie sterk uiteen. De jonkies zijn geobsedeerd, de late pubers het meest creatief en succesvol – gevolgd door de jongvolwassenen van zo’n vijf jaar. En iets verderop zit dan een clubje grijzende senioren van rond de 25 zeer ongeïnteresseerd te wezen en soms zelfs weg te kijken met misprijzend neergetrokken mondhoeken. Liever gaan ze ouderwets vlooien, maar alléén met degenen die ze al lang en heel goed kennen.

Van mensen wordt gedacht dat zij sociaal selectief, behoudend en voorzichtig worden door het besef van het overzichtelijke aantal resterende jaren. Bij primaten lijkt sprake van een evolutionair verankerde vuistregel over gerichte omgang met je tijd als er nog maar weinig van over is. Ze worden voorzichtiger omdat er met risico’s minder winst is te halen. Dat voorzichtiger zijn moet natuurlijk wel nut hebben voor het voortplantingsresultaat. Dat is er, door de bijstand die de oudere aap levert binnen de familieclan. Berberapen dumpen hun kinderen niet zo schaamteloos bij de grootouders als moderne mensen, maar begaan met hun jongste nazaten zijn de senioren wél. Eén interesse blijft bij de oudere dieren dan ook overeind. Ze vinden het fantastisch om naar foto’s van apenkinderen te kijken.