Eerste Kamer overvraagt

nrcvindt

Dat de Eerste Kamer een niet te negeren factor is in het wetgevingsproces heeft het kabinet Rutte de afgelopen jaren diverse keren kunnen ondervinden. Maar de assertiviteit van de Senaat gaat verder. Vlak voor het begin van het zomerreces zette de Eerste Kamer de hakken in het zand bij een wel zeer nabij gelegen onderwerp: de eigen huisvesting.

Namens haar medeleden eist Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol (VVD) van minister Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) dat hij geen besluiten neemt over een ingrijpende verbouwing van het gebouwencomplex aan het Binnenhof zonder dat daarover goed overleg met de Eerste Kamer heeft plaatsgevonden. Haar inzet is duidelijk: de Eerste Kamer wenst de vertrouwde plek aan het Binnenhof niet langer te verlaten dan strikt noodzakelijk.

Het heeft iets koddigs: Kamerleden die over hun eigen werkplek en arbeidsomstandigheden delibereren op een wijze alsof het de inrichting van Nederland betreft. Maar het geeft de politiek tevens iets menselijks: ook voor volksvertegenwoordigers geldt dat zij in een omgeving dienen te werken die moet voldoen aan de hedendaagse normen. Dat was met lekkende gebouwen en brandgevaarlijke situaties niet meer het geval.

De Tweede Kamer heeft op de laatste dag voor het zomerreces ingestemd met de radicale variant, waarbij het Binnenhof voor een periode van 5,5 jaar volledig wordt gesloten. Kosten: 475 miljoen euro. Het alternatief, een fasegewijze en twee jaar langer durende renovatie is 50 miljoen euro duurder. De Tweede Kamer heeft het kostenbewust zijn terecht laten prevaleren boven nostalgie.

Het valt daarbij te prijzen dat de Kamer het idee afwijst om Prinsjesdag gewoon door te laten gaan met de traditionele bijeenkomst in de Ridderzaal. De bouwactiviteiten zouden dan tijdelijk worden opgeschort. Beter is om ook voor deze ceremonie tijdelijk een andere plek in Den Haag te vinden, zoals bijvoorbeeld de dicht bij het Binnenhof gelegen Grote Kerk.

Maar nu is er dan de Eerste Kamer die er weinig voor voelt om ruim vijf jaar van het Binnenhof verbannen te zijn. De verbouwingsplannen voor dit deel van de Staten Generaal zijn minder ingrijpend en daarom zou de Eerste Kamer dus eerder kunnen terugkeren. Nadeel: de verbouwing valt duurder uit. Maar „de parlementaire democratie moet zoveel mogelijk zichtbaar blijven aan het Binnenhof”, aldus Senaatsvoorzitter Broekers.

Alsof de Kamers der Staten Generaal tijdens de verbouwing wanneer zij elders zijn gehuisvest niet zichtbaar zouden zijn. Vanuit de Eerste Kamer zijn wel eens sterkere argumenten gebezigd.