‘Om te doden, te verpletteren en af te slachten.’

Toespraak van president na de aanslag in Nice

‘Opnieuw is Frankrijk getroffen door een afschuwelijke gebeurtenis. Vanavond is in Nice een vrachtwagen ingereden op een menigte die was samengestroomd voor het vuurwerk ter gelegenheid van 14 juli, met de uitdrukkelijke bedoeling te doden, te verpletteren en af te slachten. Op dit moment vallen er zevenenzeventig slachtoffers te betreuren, waaronder kinderen, en verkeren twintig personen in kritieke toestand.

Het lijdt geen twijfel dat het hier gaat om een terroristische aanslag, een aanslag die opnieuw ongekend gewelddadig was, en het is wel zeker dat we alles in het werk zullen moeten stellen om terrorisme te bestrijden. De chauffeur is doodgeschoten. We weten op dit moment nog niet of hij medeplichtigen had, maar zullen er nadat zijn identiteit is geverifieerd alles aan doen om dit te weten te komen.

Frankrijk is getroffen op zijn nationale feestdag, 14 juli, symbool van de vrijheid, omdat mensenrechten door fanatici niet worden erkend en zij Frankrijk overduidelijk tot doelwit hebben gekozen. Namens de diepbedroefde natie betuig ik mijn medeleven met de slachtoffers en hun familie. [...]

Na Parijs in januari 2015 en vervolgens, met Saint-Denis, in november van datzelfde jaar, is nu Nice getroffen. Heel Frankrijk wordt bedreigd door fundamentalistisch islamitisch terrorisme. Daarom moeten we blijk geven van uiterste waakzaamheid en onverschrokken vastberadenheid. Er zijn al veel maatregelen genomen, ons arsenaal aan wetgeving is aanzienlijk uitgebreid, maar omdat het zomerseizoen is begonnen, moet het beveiligingsniveau verder worden opgeschaald.[...] Ten slotte heb ik besloten dat de noodtoestand die 26 juli zou aflopen met drie maanden zal worden verlengd. [...]Wij zijn vastbesloten om terrorisme te bestrijden, we zullen onze acties in Syrië en Irak verder opvoeren en we zullen degenen die ons op ons eigen grondgebied aanvallen blijven opjagen [...].

[...] Frankrijk is in rouw gedompeld door deze nieuwe tragedie en geschokt door wat zojuist is gebeurd. Deze afschuwelijke daad, waarbij een vrachtwagen is gebruikt om opzettelijk tientallen mensen te doden die niets anders wilden dan feestvieren op veertien juli. Frankrijk treurt en is diepbedroefd, maar ze is ook sterk en ik verzeker u dat ze altijd sterker zal zijn dan de fanatici die haar nu proberen te treffen.”