Lokaal bestuur

Bestuurlijk Amsterdam vaak met zichzelf bezig

Amsterdamse politici en ambtenaren zijn meer met elkaar en het bedrijven van partijpolitiek bezig dan met hun burgers. Amsterdam functioneert als een eilandenrijk waar het politieke proces vooral plaatsvindt in achterkamertjes; wat er in de raad gebeurt, is slechts een ritueel. Dat stelt een evaluatiecommissie onder leiding van oud-ombudsman Alex Brenninkmeijer. „Amsterdam is tot in de haarvaten politiek verdeeld”, de politieke machtsstrijd bepaalt een belangrijk deel van de stadscultuur en maakt „normale werking” van de lokale democratie onmogelijk, aldus de commissie. (NRC)