Slijters blijven strijden tegen een wijntje bij de kapper

Alcohol

Gewone winkels moeten hun klanten geen alcohol mogen schenken, vinden de slijters. Ze verloren een kort geding, de volgende zaak is donderdag.

Een tegenvaller voor Nederlandse slijters: de proef waarbij kappers, boekhandelaren en supermarkten alcohol schenken, mag voorlopig doorgaan. De Koninklijke SlijtersUnie, koepel van 500 slijters, had gehoopt de gemeentelijke proef via de rechter te laten stopzetten.

Volgens de slijters is sprake van oneerlijke concurrentie. Zij richtten de pijlen op de coördinator van de proef, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De rechtbank in Den Haag oordeelde woensdag echter dat de VNG slechts een „beperkte rol” speelt: de aansprakelijkheid ligt bij de 36 deelnemende gemeenten.

De pilot Reguleren mengvormen winkel/horeca stelt ondernemers die dat volgens de wet niet mogen, in staat om alcohol te verkopen of schenken, zoals kappers die klanten trakteren op bier. De pilot moet winkelstraten aantrekkelijker maken. Aan de proef, die duurt tot april 2017, doen 454 ondernemers in 36 gemeenten deel. Initiatiefnemers zijn de gemeenten.

De pilot roept verzet op bij slijters en instituut voor alcoholpreventie STAP, maar ook bij staatssecretaris Van Rijn (Volksgezondheid, PvdA). Hij riep gemeenten in januari op de pilot „niet in de huidige vorm” te beginnen omdat de „vermenging van functies” die de pilot voorstaat, onwettig is.

De VNG beet van zich af. Gemeenten zijn sinds 2013 de handhaver van de Drank- en Horecawet, dus zij hoeven „geen verantwoording af te leggen aan de staatssecretaris voor het starten van een pilot”, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen. De VNG is als coördinator van de proef nu vrijgepleit maar de gemeenten zelf zijn dat nog niet. Donderdag zou een zaak dienen van slijters tegen de gemeente Nieuwegein, waar onder meer een supermarkt en kapper alcohol schenken.