Meer mensen op ‘beschutte’ werkplek

Vorig jaar zijn er 14.000 gehandicapten aan werk geholpen. Bij de overheid als werkgever kwamen er vooral banen bij door tijdelijke inhuur van werknemers uit de sociale werkplaatsen, het aantal gehandicapten met een dienstverband nam bij de overheid juist af. Bij het bedrijfsleven was dat anders: daar werden bijna 9.000 contracten aangeboden.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Sociale Zaken. De stijging is genoeg om de Quotumwet, die werkgevers dwingt om gehandicapten aan te nemen, nog niet te laten ingaan.

Het was al eerder bekend dat er bij het bedrijfsleven genoeg werk was bijgekomen, bij de overheid was dat nog lang niet zeker en dat gold als een dreigende afgang: de overheid zou het goede voorbeeld geven. Dat het daar nu toch is gelukt voor 2015, komt vooral doordat werknemers meer uren zijn gaan maken – en 25,5 uur per week geldt officieel als één ‘baan’ voor deze werknemers. Het aantal banen (ruim 5.000) is bij de overheid daardoor veel groter dan het aantal mensen (rond de 3.000) dat er in 2015 extra aan de slag is gegaan.

De cijfers pakken ook positiever uit door een andere verdeling van alle ingehuurde werknemers. Op basis van onderzoek is bedacht dat die voor 31 procent meetellen bij de overheid, de rest bij het bedrijfsleven. Eerder was dat 24 procent voor de overheid.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma noemt de cijfers „heel goed nieuws”. Ze is wel kritisch over de tijdelijke inhuur van medewerkers door de overheid. Het is juist haar PvdA-collega Lodewijk Asscher die als minister van Sociale Zaken werkgevers wettelijk probeert te dwingen om medewerkers meer aan zich te binden. „Ik vind dat de overheidswerkgevers deze mensen perspectief moeten bieden”, zei Klijnsma.

De Tweede Kamer is nu met reces. Carola Schouten (ChristenUnie) heeft wel een schriftelijk overleg aangevraagd. Ze zegt dat ze niet begrijpt waarom Klijnsma tevreden is. „Het lijkt er sterk op dat de cijfers mooier worden gepresenteerd dan ze zijn.”