Detailhandel wil landelijk verbod voor bedelaars

Bedelen

Bedelaars zouden veel overlast geven. Maar er zijn er maar weinig. Zijn ze weg, dan is er weer andere overlast.

Bedelen in winkelstraten moet in heel het land worden verboden. Dat wil Detailhandel Nederland. Volgens de brancheorganisatie bezorgen bedelaars het winkelend publiek een onveilig gevoel. „Ze spreken mensen aan en vragen om geld. Dat is niet prettig als je een dagje aan het winkelen bent”, aldus woordvoerder Nynke Wiersma. De brancheorganisatie zou voornamelijk uit Utrecht klachten hebben ontvangen van winkeliers over „mobiele bedel-bendes” die zouden bestaan uit Oost-Europeanen die een handicap veinzen om extra geld op te halen.

In vergelijking met andere Europese steden wordt in Nederland weinig gebedeld. Waar in Rome, Barcelona, Parijs of Athene bedelaars iedere straathoek bezitten, gaat het in Nederland om hoogstens tientallen bedelaars per stad. Dit komt, zo wordt aangenomen, omdat Nederland veel doet aan opvang van daklozen. Toch klaagden Utrechtse winkeliers de afgelopen maanden over bedelaars. Om hoeveel klachten het gaat, kan Detailhandel Nederland niet zeggen. Afgelopen maart zei de gemeente Utrecht geen enkele klacht te hebben ontvangen.

Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hebben een verbod op bedelarij in hun algemene plaatselijke verordening opgenomen. Hierdoor kan de politie een bekeuring uitschrijven wanneer zij bedelaars ‘betrappen’. Zo’n verbod geldt weer niet steden als Utrecht en Eindhoven.

Volgens Detailhandel Nederland kan een verbod helpen om bedelarij aan te pakken. Den Haag heeft er positieve ervaringen mee. De overlast van bedelaars daalde drastisch toen de gemeente in maart 2013 een verbod instelde: vóór het verbod zei 30 procent van de ondernemers bedelaars als een groot probleem te zien, een jaar na de invoering van het verbod was dat nog maar 2 procent, bleek uit een evaluatie. Nu zei een op de vier ondernemers hinder te ondervinden van straatcolporteurs die voorbijgangers proberen te werven voor een goed doel. Meer last dus, dan van bedelaars.