Aansprakelijkheid

Tweede Kamer tekent protest aan bij Amerikaans Huis van Afgevaardigden tegen anti-terreurwet

De Tweede Kamer heeft protest aangetekend tegen een nieuwe anti-terrorismewet die in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wordt voorbereid. Volgens deze wet kunnen buitenlandse overheden, waaronder de Nederlandse, direct aansprakelijk worden gesteld voor in de VS gepleegde terreuracties. Een commissie uit het Congres houdt hierover donderdag een hoorzitting. De in de wet genoemde aansprakelijkheid kan leiden tot „astronomisch hoge schadevergoedingen”, vreest de Kamer. In een motie die bij het Huis van Afgevaardigden is bezorgd, staat dat de wet zal leiden tot „een grote en ongewenste inbreuk op de Nederlandse soevereiniteit”. De motie is met algemene stemmen aangenomen in de Kamer. Het Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), indiener van de motie, vindt het onwenselijk dat op basis van de wet een Amerikaanse burger de mogelijkheid krijgt via de Amerikaanse rechter Nederland aansprakelijk te stellen voor terreuracties als vast zou komen te staan dat deze in Nederland zijn voorbereid. Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft toegezegd dat hij de zaak samen met zijn collega Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA) zal uitzoeken. (NRC)