NVWA verbiedt brandgevaarlijke USB-laders

Van de 41 onderzochte telefoonopladers voldoen 24 niet aan de gestelde eisen. Deze zijn per direct verboden.

Foto via NVWA

Veel telefoonopladers met een USB-aansluiting vertonen ernstige gebreken. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), die per direct de verkoop van 24 van deze laders heeft verboden.

Aanleiding voor het onderzoek waren klachten over ontploffende of verbrande USB-laders van het type 230V. Dat zijn opladers waarvan de stekker rechtstreeks in een stopcontact wordt gestopt.

Kans op elektrische schok of brand

De NVWA onderzocht dit voorjaar 41 USB-laders, tien van deze opladers vertonen zeer “ernstige technische gebreken”. Bij gebruik is er kans op een elektrische schok of een brand, zo schrijft de NVWA.

“Het risico van deze laders is dat bij een verkeerde constructie of productie kortsluiting kan ontstaan, waardoor de lader heet wordt en smelt en zelfs in brand kan vliegen. Hierdoor kan een explosie of brand ontstaan of kunnen gebruikers een elektrische schok krijgen bij aanraking”.

Nog twaalf andere opladers voldeden wel aan de eisen, maar het ontbrak aan technische documentatie.

NVWA onderzocht internetwinkels binnen EU

De onderzochte adapters zijn verkrijgbaar op de Nederlandse markt. Veel van de USB-laders worden verkocht via internetwinkels. De NWVA heeft zich alleen gericht op verkopers met een adres binnen de Europese Unie, de waakhond kan niet optreden als ze buiten de EU zijn gevestigd.

Op de website van de NVWA staat een lijst met de onderzochte USB-laders.