Muziek die organisch vibreert als een amoebe

Met Colonial Patterns beleefde Huerco S. in 2013 zijn doorbraak. Het album drukte zijn stempel op een abstractere vorm van leftfield house en gaf het ‘genre’ zelfs een naam: ‘outsider house’. Nu is de New Yorker terug met een bijna beatloos album dat nog schetsmatiger is. For Those Of You Who Have Never (And Also Those Who Have) is als een schilderij van Renoir. Flarden van ruw gefilterde synthesizerloopjes versmelten samen toch tot een harmonische luisterwolk. Het deint, het vibreert en het beweegt organisch als een amoebe. ‘On the Embarkment’, een ingehouden lichtvoetige track, wordt opgevolgd door het dramatisch geladen ‘Marked for Life’. Zo ontstaat er een natuurlijke flow in de opbouw van het album waar herhaling en verrassing, harmonie en prikkels, perfect in balans zijn.