Gehandicapten werken steeds meer uren

Bijna 14.000 gehandicapten extra aan het werk in 2015, vooral door de tijdelijke inhuur van werknemers uit de sociale werkvoorziening.

Foto ANP / Roos Koole

Vorig jaar zijn er bijna 14.000 gehandicapten aan werk geholpen door de overheid en het bedrijfsleven, vooral door de tijdelijke inhuur van werknemers uit de sociale werkvoorziening. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Sociale Zaken deze woensdagmiddag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het ministerie heeft een berekening gemaakt van de uren die gehandicapten in 2015 hebben gewerkt en 25,5 uur per week geldt dan als één baan, ook als twee werknemers die uren over een week verdelen. Volgens die rekenmethode – die dus niet gaat over het aantal mensen of het aantal werkplekken – zijn er in het bedrijfsleven fors meer ‘banen’ bij gekomen dan waar de ondernemers zelf vanuit waren gegaan: meer dan 15.000. ,,Ik ben verbijsterd”, zegt Aart van der Gaag, die namens de werkgevers al sinds 2014 het land doortrekt om ondernemers ervan te overtuigen dat ze mee moeten doen.

Het eerdere cijfer dat hij te horen had gekregen was rond de 13.000. Dat was al ruim twee keer zoveel als het aantal dat de ondernemers in 2015 moesten halen om in 2026 het afgesproken aantal van 100.000 te halen.

Ruim 5000 banen erbij bij overheid

Ook bij de overheid als werkgever zijn de cijfers veel beter dan verwacht. Betrokkenen zeiden de afgelopen dagen dat ,,net aan” de 3.000 zou worden gehaald – en als het over mensen en plekken gaat, is dat ongeveer de uitkomst. Uit de gegevens van het ministerie blijkt dat een flink deel van de ingehuurden die al aan het werk waren, in 2015 meer uren is gaan werken. Als het om het totale aantal uren gaat, uitgedrukt in een baan van 25,5 uur per week, komt de overheid uit op een stijging van ruim 5.000 banen. De Quotumwet, die werkgevers dwingt om gehandicapten aan te nemen, gaat voorlopig nog niet gelden.

De cijfers pakken ook positiever uit door een andere verdeling van de ingehuurde werknemers. Er wordt niet exact nagegaan waar ingehuurde werknemers uit een sociale werkplaats precies werken. Er is een verdeling bedacht, op basis van onderzoek, die nu veel gunstiger is dan eerst: de overheid krijgt 31 procent toegeschoven in de telling, de ondernemers de rest. Eerder was dat 24 procent voor de overheid.

Eerder was het ook nog niet de bedoeling dat de inhuur van mensen uit de sociale werkvoorziening zou meetellen, zonder dat daar een ‘beschutte werkplek’ bij de gemeente tegenover zou staan voor mensen die niet bij een gewoon bedrijf kunnen werken. Die voorwaarde is losgelaten. Het gaat niet meer, zoals eerder nog wel steeds werd gezegd, om nieuwe banen die er moeten komen: ze verschuiven ook.

Klijnsma: meer contracten nodig

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) noemde de cijfers op woensdagmiddag ,,heel goed nieuws”, de medewerkers rekenden op taart. Klijnsma was wel kritisch over het beperkt aantal contracten waar de overheid in 2015 mee kwam: iets meer dan 600. Het is juist haar PvdA-collega Lodewijk Asscher die als minister van Sociale Zaken werkgevers wettelijk probeert te dwingen om medewerkers meer aan zich te binden. Het bedrijfsleven bood gehandicapten in hetzelfde jaar 8.780 contracten aan. ,,Ik vind dat de overheidswerkgevers deze mensen meer perspectief moeten bieden”, zei Klijnsma.

Hans Spigt, die namens de overheid werkgevers probeert over te halen om mee te doen, noemt het aantal banen ,,goed”. ,,Het is absoluut een compliment waard aan de werkgevers.” Maar er zijn, zegt hij, ook nog steeds overheidswerkgevers die achterlopen. ,,De druk moet er wel op blijven.”