Belastingdienst vrijuit bij gebruik informatie van anonieme tipgever

De top van het ministerie van Financiën wordt niet vervolgd voor het beïnvloeden van getuigen in de zogenaamde tipgeverszaak. Het Openbaar Ministerie liet dinsdag weten geen reden te zien voor verder onderzoek in de zaak.

Door deze beslissing hoeven minister Dijsselbloem en staatssecretaris Wiebes, beiden van Financiën, en de top van de Belastingdienst niet meer voor strafrechtelijke vervolging te vrezen.

Met het besluit van het OM komt er een einde aan een langslepende zaak rond de jacht op Nederlandse zwartspaarders in Luxemburg. De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) maakte daarbij gebruik van een anonieme tipgever die tegen betaling een lijst had aangeleverd met de namen van 76 Nederlanders met zwart geld op Luxemburgse rekeningen. Twee erfgenamen van één zwartspaarder maakten hiertegen bezwaar, omdat zij twijfelden aan de betrouwbaarheid van de tipgever.

Toen de zaak eind 2014 diende voor het gerechtshof in Arnhem weigerden twee FIOD-ambtenaren op verzoek van de president van het hof hun bron prijs te geven. Het hof deed daarop aangifte tegen het ministerie, omdat het hof vermoedde dat de FIOD-ambtenaren van hogerhand het zwijgen was opgelegd. Nadat de Hoge Raad in december vorig jaar oordeelde dat de Belastingdienst de identiteit van de tipgever in de zaak niet hoefde prijs te geven, trok het gerechtshof de aangifte tegen het ministerie in.

Hoewel de aangifte was ingetrokken, moest het OM eigenstandig besluiten of het alsnog aanleiding zag de top van Financiën te vervolgen. Uit een „oriënterend feitenonderzoek” van de Rijksrecherche is „niet gebleken dat medewerkers van de Belastingdienst in hun verklaringsvrijheid tegenover de rechter zouden zijn beïnvloed of dat er mogelijk sprake zou zijn van enig ander strafbaar feit”, aldus het OM.

Op grond van deze bevindingen van de Rijksrechreche ziet het OM „geen reden voor verder onderzoek wegens gebrek en redelijk vermoeden van schuld”.