Bedrijfsleven ‘wint’ met de banen

Werkplekken

Bedrijven en overheid moeten arbeidsgehandicapten aan het werk helpen. De overheid blijft nog ver achter bij het afgesproken aantal banen.

foto bart van overbeekde

Je zou bijna denken dat het een wedstrijd is: het bedrijfsleven en de overheid-als-werkgever moeten elk jaar met een mimimumaantal werkplekken voor gehandicapten komen.

Het bedrijfsleven had al in 2014 iemand gevraagd om ervoor op pad te gaan en ondernemers te overtuigen: Aart van der Gaag, oud-voorzitter van de ABU, de brancheorganisatie van uitzendbureaus. De overheid zou het goede voorbeeld geven, maar liep al snel achter – en kwam met een eigen ‘aanjager’ voor werkgevers: oud-PvdA-wethouder Hans Spigt.

En al hadden de meeste bedrijven er geen zin in, zij halen hun doel voor 2015 ruim. De cijfers komen, is de bedoeling, woensdagmiddag naar buiten en volgens betrokkenen heeft het bedrijfsleven twee keer zoveel werkplekken gecreëerd als beoogd: zo’n 13.000.

Bij de overheid zou het afgesproken aantal van 3.000 extra banen in 2015 nét zijn gehaald, vooral door een gunstiger verdeelsleutel voor mensen die worden ingehuurd vanuit de sociale werkplaatsen.

Die ingehuurde werknemers mochten eerst alleen meetellen als een gemeente voor elke uitgeleende werknemer met een speciale ‘beschutte werkplek’ zou komen voor een gehandicapte die níét in het bedrijfsleven terechtkan. Want pas dan kun je zeggen dat er een nieuwe werkplek is bij gekomen, zoals steeds de bedoeling was.

Maar beschutte plekken zijn er nog bijna niet – en als staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) de regels niet had veranderd, zouden de cijfers deze woensdag zo goed als zeker dramatisch slecht zijn uitgevallen. De eis dat er een beschutte werkplek moest staan tegenover een ingehuurde werknemer uit de sociale werkplaats, is opgeschort. En nu telt iedereen die zo wordt ingehuurd, toch mee voor de afgesproken banen.

Wat ook hielp: de verdeelsleutel voor die inhuur is veranderd. Het UWV, dat de tellingen doet, kijkt niet precies per werknemer door wie die wordt ingehuurd: een bedrijf of een overheidswerkgever. Uit een steekproef bleek dat die verdeling ongeveer zou moeten zijn: 24 van de ingehuurden gaat naar de overheid, de rest naar ondernemers.

Voor 2015 is dat aangepast, 24 procent zou niet kloppen en nu krijgt de overheid 31 procent van alle ingehuurden vanuit de sociale werkplaatsen opgeteld bij het bereikte aantal, het bedrijfsleven 69 procent.

Zo wordt de overheid gered door nieuwe regels. „Het verbaast me niks als we het toch net hebben gehaald”, zegt Hans Spigt.

In de Tweede Kamer (nu met reces) was de afgelopen weken onrust ontstaan over cijfers die Klijnsma al eerder had beloofd, maar die niet kwamen: over de ministeries die achterlopen, zoals Financiën en Veiligheid en Justitie. Ook deze woensdag komen zulke gegevens nog niet. Het ministerie van Sociale Zaken publiceert het totale aantal werkplekken voor gehandicapten.