Onderzoek verspilling publiek geld door COR politie opgeschaald

Uit de eerste resultaten van het onderzoek zijn vermoedens van “plichtsverzuim” ontstaan.

Logo van de politie op een nieuw ME-busje.
Logo van de politie op een nieuw ME-busje. Foto Jeroen Jumelet / ANP

Het onderzoek naar verkwisting van publieke middelen door de centrale Ondernemingsraad van de politie wordt op last van de korpschef van de Nationale politie opgeschaald.

De politie maakte vandaag bekend dat het vorige maand begonnen “oriënterende onderzoek” naar de doelmatigheid van de uitgaven COR nu verandert in een disciplinair onderzoek naar de inmiddels afgetreden voorzitter van dit medezeggenschapsorgaan Frank Giltay. Uit de eerste resultaten van het onderzoek dat wordt uitgevoerd door de zogeheten Afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten zijn vermoedens van “plichtsverzuim” ontstaan.

Het gaat om schending van art. 76 van het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP). Dat zegt dat een ambtenaar disciplinair kan worden gestraft bij het overtreden van voorschriften of “nalaten van iets dat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort na te laten of te doen”.

Lees ook: Grote ruzie ondernemingsraad politie om geldsmijterij

Vorige maand werd al bekend dat de COR vele tienduizenden euro’s van een jaarlijks budget van 1,6 miljoen euro heeft uitgegeven aan bijvoorbeeld zaken als feestjes, reizen en communicatieadviseurs. De voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad Giltay maakte op kosten van de politie gebruik van “een imago-adviseur”. Hij schafte ook kleding aan op kosten van de politie. Giltay maakte ook reizen naar Curaçao met andere COR-leden en echtgenotes. Hij had ook de beschikking over een creditcard van de politie en nam grote sommen contant geld op.

Bronnen binnen de politie zeggen niet uit te sluiten dat er ook nog informatie opduikt over fraude. Het disciplinaire onderzoek wordt dan mogelijk nog opgeschaald tot een strafrechtelijk onderzoek.