Insecten

Ik lees in het blad Vogels van Vogelbescherming Nederland dat het aantal zwaluwen behoorlijk achteruit is gegaan de laatste jaren, voornamelijk door gebrek aan insecten. Monocultuur en landbouwgif zijn de grootste boosdoeners.

Ik bedenk dat ik nog meer moet doen om onze tuin aantrekkelijk te maken voor insecten, we moeten ze beschermen. Terwijl ik daar over zit te peinzen, landt een insect op mijn arm. Ik herken hem, het is een steekvlieg. Ik sla hem in een reflex dood.

Ook een ikje? Stuur maximaal 120 woorden naar ik@nrc.nl