Iets minder allergie bij duimzuigers en nagelbijters

Het is nieuw bewijs voor de hygiëne-hypothese: blootstelling aan vuil op jonge leeftijd beschermt mensen op latere leeftijd.

Kinderen die duimzuigen of nagelbijten, hebben later in hun leven minder last van allergische huidreacties. Dat blijkt uit een Nieuw-Zeelandse studie van de University of Otago die maandag online werd gepubliceerd in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift Pediatrics. De onderzoekers vonden geen verband tussen duimzuigen of nagelbijten en een verminderd risico op astma of hooikoorts.

De studie is gebaseerd op gegevens uit het zogeheten Dunedin-cohort, een langlopende studie naar gezondheid en gedrag van Nieuw-Zeelanders geboren in 1972 of 1973. De ouders van iets meer dan duizend van deze kinderen leverden indertijd gegevens over duimzuigen en/of nagelbijten op 5-, 7-, 9- en 11-jarige leeftijd. Die kinderen kregen op 13- en 32-jarige leeftijd een huidprikje om hun gevoeligheid voor atopische allergische reacties vast te stellen.

Van de duimzuigende of nagelbijtende kinderen vertoonde 38 procent op 13-jarige leeftijd een allergische huidreactie na zo'n prikje, bij kinderen die dat niet hadden gedaan was dat 49 procent. Van de kinderen die zowel hadden duimgezogen als nagelgebeten reageerde slechts 31 procent op het prikje. Dat effect bleef tot op 32-jarige leeftijd bestaan.

Volgens de onderzoekers is het nieuw bewijs voor het bestaan van de zogeheten hygiëne-hypothese, dat blootstelling op jonge leeftijd aan vuil en bacteriën, mensen later beschermen tegen overdreven allergische reacties.

Het is echter de vraag of een iets verminderde gevoeligheid voor allergische huidreacties in de praktijk wel medische voordelen met zich meebrengt, als ernstiger allergische reacties zoals astma en hooikoorts er kennelijk niet door beïnvloed worden. De onderzoekers zeggen daarom zelf al dat hun resultaten geen reden moeten zijn om het duimzuigen of nagelbijten bij kinderen te stimuleren.