Hooggerechtshof

Hoge rechter onder vuur na uitspraken tegen Trump

De Amerikaanse hoge rechter Ruth Bader Ginsburg ligt onder vuur na een politieke uitspraak over de lopende verkiezingscampagne. De 83-jarige Ginsburg zei dit weekend in een interview met The New York Times dat ze zich geen Amerika wil voorstellen waarin Donald Trump tot president is verkozen. Volgens critici had zij dit als hoge rechter niet moeten doen omdat het haar onafhankelijkheid in gevaar kan brengen, mocht zij zich ooit over een zaak moeten uitspreken waarbij de president betrokken is. Ginsburg staat bekend als voorvechter van de linkervleugel in het Hooggerechtshof. (NRC)