Eerst een zorgenkindje, nu groeit Ierland ‘spectaculair’

Economische groei

De Ierse economie is in 2015 met 26,3 procent gegroeid. Dat komt vooral door de belastingvlucht van Amerikaanse bedrijven.

Ierland is voor Amerikaanse bedrijven een populair vluchtland vanwege het gunstige belastingklimaat.
Ierland is voor Amerikaanse bedrijven een populair vluchtland vanwege het gunstige belastingklimaat. Foto iStock

Het is een opzienbarend cijfer: de Ierse economie is in 2015 met 26,3 procent gegroeid. En dat terwijl Ierland tot voor kort gold als een van de zorgenkindjes van de eurozone. Eind 2010 had het land nog een steunpakket van internationale geldschieters nodig van in totaal 85 miljard euro.

Het Ierse statistiekbureau CSO, dat dinsdag het opzienbarende groeicijfer bekendmaakte (de verwachte groei bedroeg 7,8 procent), waarschuwde meteen voor te veel enthousiasme. De groei van de Ierse economie is namelijk vooral veroorzaakt door Amerikaanse bedrijven die hun hoofdkantoren om belastingtechnische redenen naar Ierland hebben verplaatst. Zij hebben de Ierse economie kunstmatig flink opgepompt.

Aangezien Ierland maar „een kleine economie” is, zoals Michael Connolly van het statistiekbureau tegen persbureau Bloomberg zei, „is dit wat er gebeurt” als zich ineens allerlei bedrijven in Ierland vestigen.

Tax inversion is een vorm van belastingvlucht waarbij een bedrijf naar een land met een gunstiger fiscaal regime verhuist. Met name Amerikaanse bedrijven kiezen hiervoor, aangezien de VS met 35 procent het hoogste percentage vennootschapsbelasting van de geïndustrialiseerde wereld heeft.

Ierland is een populair vluchtland: de vennootschapsbelasting bedraagt er 12,5 procent. Ook in Canada (15 procent), het Verenigd Koninkrijk (20 procent) en Nederland (25 procent) liggen de percentages beduidend lager dan in de VS.

Vorig jaar verplaatsten onder meer de farmaceutische bedrijven Perrigo en Jazz hun hoofdkantoren naar Ierland. De inkomsten van die bedrijven vallen sindsdien onder het bruto binnenlands product (bbp) van Ierland.

In het eerste kwartaal van dit jaar is de Ierse economie met 2,1 procent gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor. De groei voor heel 2016 zou, onder meer door de mogelijke gevolgen van de Brexit, kunnen tegenvallen.