Zichtbaarheid ‘mobiel erfgoed’

Historische fietsen, auto’s, treinen, schepen en vliegtuigen moeten vaker te bewonderen zijn voor publiek, vindt Jet Bussemaker, Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ze stelt een subsidie van 900.000 euro beschikbaar om de zichtbaarheid van dit mobiele erfgoed te vergroten. Met deze subsidie kan het Nationaal Register Mobiel Erfgoed verder worden uitgebouwd en wordt een virtueel museum ingericht. De subsidieregeling wordt ondergebracht bij het Mondriaan Fonds (NRC)