Hoe lang is de reistijd tussen de vier grote steden?

Een reis tussen de vier grote steden in de Randstad mag in de toekomst maximaal een uur duren, zegt NS. Dat lukt nu niet, blijkt uit deze graphic.

Dat staat in het plan dat vorige week is gepresenteerd door de stadsvervoerders van deze steden en de NS. Een reis tussen twee grote stations in de steden mag maximaal een half uur kosten en de reis naar deze stations mag vanaf een ‘druk’ punt in de stad nog maar een kwartier duren.

Om dit te bereiken moet er op de meeste trajecten tijd gewonnen worden. Het kost bijvoorbeeld nog minimaal 37 minuten om van Utrecht naar Den Haag te reizen. In de steden kan een intercitystation vanuit bijna een kwart van de oppervlakte van het bewoonde gedeelte van de stad binnen een kwartier worden bereikt. Het is uit de plannen van de vervoerders niet duidelijk vanuit waar je in de toekomst met een kwartier naar een intercitystation moet kunnen.

In de berekeningen en kaarten is intercitystation Amsterdam Zuid niet meegenomen.