140.000 mensen wachten op hogere WW

Arbeidsmarkt Flexwerkers en seizoensarbeiders krijgen pas vanaf april volgend jaar de hogere WW-uitkering waarop ze recht hebben.

Foto ANP/Robin van Lonkhuijsen

Wie het afgelopen jaar werkloos is geraakt, of de komende maanden werkloos wordt, kan een veel lagere WW-uitkering krijgen dan waar hij of zij recht op heeft en moet vermoedelijk tot april volgend jaar wachten op compensatie. Gedupeerden ontvangen maandelijks vaak honderden en soms zelfs meer dan duizend euro per maand minder.

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben hierover onlangs een brandbrief gestuurd naar de Tweede Kamer. Zij wijzen erop dat mensen moeite hebben om bijvoorbeeld hun hypotheek te betalen. Het gaat nu om zo’n 140.000 personen, met name uitzendkrachten, seizoensarbeiders, flexwerkers en herintreders in het onderwijs en de bouw, media en de horeca. En het aantal loopt dus op.

Het probleem ontstond toen minister Asscher (Sociale Zaken, PvdA) in het voorjaar van 2015 de rekenmethode voor WW-uitkeringen veranderde, in een zogenoemd dagloonbesluit dat niet aan de Kamer hoeft te worden voorgelegd. Die nieuwe methode pakte negatief uit voor seizoenswerkers en voor mensen die vanuit de WW invalwerk hebben gedaan en weer terugvallen op een WW-uitkering. Onder druk van de Kamer besloot Asscher in november dat de berekening toch anders moest.

Maar uitkeringsinstantie UWV verwacht de gedupeerden pas vanaf 1 april volgend jaar te kunnen compenseren. Ongeveer de helft van de gevallen zou handmatig moeten worden afgewikkeld. Een aantal gedupeerden zou helemaal niet gecompenseerd kunnen worden, omdat die groep te ingewikkeld zou zijn voor het systeem van het UWV, aldus het uitvoeringsorgaan.

In april oordeelde de rechtbank al dat het UWV de WW-uitkeringen eerder moet rechtzetten. Het hoger beroep dat het UWV daartegen aantekende, loopt nog. Het UWV was maandagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Tegenover dagblad Trouw liet UWV-voorzitter Bruno Bruins blijken dat hij de gang van zaken betreurt en dat hij de minister hiervoor verantwoordelijk houdt. Uitkeringsgerechtigden zullen echter het UWV de schuld geven, vreest hij.

FNV legt de schuld bij de minister, zegt een woordvoerder desgevraagd. „Hij had onmiddellijk opdracht moeten geven de getroffenen te compenseren. En als het UWV handen tekortkomt, moeten er handen bij. Je kunt werklozen toch niet plotseling zo weinig geven dat ze hun huur niet meer kunnen betalen en in armoede geraken? En ze dan bijna twee jaar laten wachten op de uitkering waar ze recht op hebben? Er zitten bouwvakkers bij die veertig jaar hebben gewerkt en door de crisis in de WW zijn gekomen. Dat is schrijnend.”

Volgens de woordvoerder van de minister duurt het compenseren „langer dan we willen”. Maar, zegt hij, „de minister wil zeker weten dat de hele groep eerlijk gecompenseerd wordt, ook al duurt het daarom wat langer. Over extra mankracht bij het UWV gaat het UWV zelf.”