Modesector wil gezond model

Twintig partijen hebben gisteren, op de tweede dag van de halfjaarlijkse Amsterdam Fashion Week, in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) een zogenoemde pledge ondertekend, waarin ze beloven de gezondheid van modellen te beschermen. Tot de ondertekenaars behoren de modetijdschriften Vogue en Harper’s Bazaar, brancheorganisatie Modint, verschillende modellenbureaus en het modelabel Futura. Samen willen ze er zorg voor dragen dat modellen goed begeleid worden, en ze beloven onder meer elkaar aan te spreken op misstanden en „een realistisch beeld te geven van het modellenvak, met aandacht voor de (gezonde) leefstijl van modellen”. Modellen „die hun eigen gezondheid veronachtzamen” mogen niet meer worden geboekt of ingeschreven. (NRC)