Alleen gezonde modellen

Twintig partijen hebben vrijdag, tweede dag van de halfjaarlijkse Amsterdam Fashion Week, in aanwezigheid van staatssecretaris Van Rijn (VWS, PvdA) een ‘pledge’ ondertekend, waarin ze beloven de gezondheid van modellen te beschermen. Onder de ondertekenaars zijn modetijdschriften Vogue en Harper’s Bazaar, brancheorganisatie Modint, modellenbureaus en modelabel Futura. Ze willen er zorg voor dragen dat modellen goed begeleid worden en beloven onder meer elkaar aan te spreken op misstanden en „een realistisch beeld te geven van het modellenvak, met aandacht voor de (gezonde) leefstijl van modellen”. Modellen „die hun eigen gezondheid veronachtzamen” mogen niet meer worden geboekt of ingeschreven. Op niet naleven van de afspraken staat geen sanctie, maar er komt binnenkort een meldpunt waar misstanden aanhangig kunnen worden gemaakt. (NRC)