Minder geboortes dan sterfgevallen in Europa

Dat is voor de eerste keer. Toch is de Europese bevolking door migratie gegroeid.

Mensenmassa op het strand van Scheveningen.
Mensenmassa op het strand van Scheveningen. Foto Robin Utrecht/ANP Photo

Voor het eerst is het aantal geboortes in Europa lager dan het aantal overlijdensgevallen. Uit data van Eurostat blijkt dat in 2015 bijna 5.1 miljoen baby’s geboren werden, terwijl meer dan 5.2 miljoen Europeanen overleden. Toch is de totale bevolking in Europa het afgelopen jaar van 508,2 naar 510,1 miljoen gestegen. Die stijging is toe te schrijven aan migratie naar het continent.

Vooralsnog heeft Nederland te maken met een natuurlijke groei: in 2015 werden er 170.000 baby’s geboren terwijl 147.000 Nederlanders overleden. In Nederland werden er gemiddeld 10 baby’s geboren per 1.000 Nederlanders, wat gelijk is aan het Europese gemiddelde. Het Nederlandse overlijdenscijfers ligt op 8,7 per 1.000 inwoners, waar het Europese gemiddelde op 10,3 ligt.

Sterkste groei in Luxemburg

Luxemburg zag in 2015 de grootste populatiegroei van Europa: per 1.000 Luxemburgers kwamen er 23,3 mensen bij. In dat cijfer is ook migratie meegenomen. In Nederland kwamen er per 1.000 mensen 4,6 mensen bij. Het Europese gemiddelde lag op een stijging van 3,5 per 1.000 burgers. De populatie in Litouwen kromp het sterkst met 11,3 mensen per 1.000.