Quotumwet gehandicapten geldt nog niet – en wie wil ’m nog?

Analyse Gehandicaptenbanen Als er te weinig werk komt voor gehandicapten zal een wet werkgevers gaan dwingen. Maar de politieke steun hiervoor ebt weg.

Werkgevers voldoen aan hun beloften arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, terwijl de overheid achterblijft.
Werkgevers voldoen aan hun beloften arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, terwijl de overheid achterblijft. Frank Muller / Hollandse Hoogte

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) noemde de Quotumwet een paar jaar geleden graag een ‘stokje achter de deur’: als werkgevers niet met genoeg banen komen voor gehandicapten, gaat die wet gelden en worden er forse boetes uitgedeeld.

Er was niemand die dacht dat ze op een dag met haar stokje haar eigen collega’s in het kabinet zou moeten bedreigen. En, nog erger, dat die dan níet naar haar zouden luisteren.

Een hevig geïrriteerde Tweede Kamer had op donderdag, de laatste vergaderdag voor het zomerreces, een verzwakte staatssecretaris tegenover zich – over een nog-niet-geldende wet, waarvan de kans op mislukking alleen maar groeit.

Werkgevers in het bedrijfsleven klaagden veel over de eisen die aan hen werden gesteld, maar tot nu toe voldoen zij aan hun belofte om met genoeg plekken te komen voor gehandicapten. In 2025 moeten het er 100.000 zijn.

De werkgevers bij de overheid wilden met hun toezegging van 25.000 extra banen vooral het goede voorbeeld geven. Maar begin dit jaar bleek dat het vooral op de ministeries van Onderwijs, Financiën en Veiligheid en Justitie niet lukt.

Regeringspartij VVD moest al nooit veel van de ‘dreigwet’ hebben en maakte zich nu ook niet erg druk. Het CDA was in de Tweede Kamer tegen de wet, de SP ook. Maar de partijen waarvan Klijnsma het op dit onderwerp vooral moet hebben, haar eigen PvdA, de ChristenUnie, D66 en GroenLinks, schrokken van de resultaten en wilden van de staatssecretaris in mei horen hoe het ervoor stond bij de drie ministeries.

Geen cijfers

In mei kwam er niets. Klijnsma had bij haar collega’s aangedrongen, maar ze kreeg van hen geen cijfers en vorige week zei ze in de Tweede Kamer dat ze die ook nooit had beloofd. De geëiste ‘actuele stand van zaken’ kon volgens haar net zo goed een overzicht zijn van de inspanningen die tot nu toe zijn gedaan om banen te creëren. Cijfers komen pas half juli, voor alle werkgevers.

De laatste ‘voortgangsmemo’ over de quotumwet:

De Tweede Kamer stopte met het overleg, op donderdag ging het verder. En ook nu: geen cijfers. Klijnsma deed niet meer of een ‘actuele stand van zaken’ nog iets anders kon betekenen dan aantallen. Ze zei: „De cijfers van volgende week laten de stand van zaken zien.”

Maar wat was dan ‘volgende week’? Volgens betrokkenen stelt de Raad van Bestuur van het UWV, dat de tellingen doet, op 12 juli vast hoeveel banen de overheid en het bedrijfsleven nu hebben voor gehandicapten. Tegen de Tweede Kamer zei Klijnsma: op 19 juli. „Maar misschien kan het eerder en dan wordt het 12 juli.”

Bij de Tweede Kamerleden leidde het tot diepe zuchten en wanhopige gebaren. „Hoe kijkt de staatssecretaris eigenlijk aan tegen het actief informeren van de Kamer?”, vroeg Linda Voortman (GroenLinks).

En na de verkiezingen?

Tweede Kamerlid Carola Schouten (ChristenUnie) zei al vorige week dat haar partij erover denkt om de steun aan de Participatiewet, waar de Quotumwet bij hoort, op te zeggen. Ook Fatma Koser Kaya (D66) zegt dat haar partij twijfelt.

Daarmee is de wet niet verdwenen, maar de kans dat het kabinet (met een weinig bereidwillige VVD) de wet in werking laat treden, zou er wel kleiner door worden.

Net als de kans dat politieke partijen er na de volgende verkiezingen nog iets mee willen. Dan is de wet wél weg.