Het hele Binnenhof gaat dicht

Het Binnenhof wordt 5,5 jaar het terrein van bouwvakkers. Waar Prinsjesdag gehouden wordt, is nog onbekend.

CDA-fractieleider Sybrand Buma schept op tijdens de parlementaire barbecue donderdag, waarmee de Tweede Kamer het zomerreces inluidde.
CDA-fractieleider Sybrand Buma schept op tijdens de parlementaire barbecue donderdag, waarmee de Tweede Kamer het zomerreces inluidde. Foto Bart Maat/ANP

Op de laatste dag voor het zomerreces heeft de Tweede Kamer na veel discussie dan eindelijk de knoop doorgehakt over de verbouwing van de monumentale gebouwen aan het Binnenhof. Een meerderheid stemt in met een complete verhuizing voor een periode van 5,5 jaar om een ingrijpende renovatie mogelijk te maken.

Die verbouwing moet in 2020 beginnen. Het binnenplein en de directe omgeving van het Binnenhof zijn dan een permanente bouwplaats waar dagelijks zo’n 2.200 bouwvakkers aan de slag zijn. Met de verbouwing is ongeveer 475 miljoen euro gemoeid.

Pogingen van D66 om die verbouwing gefaseerd uit te voeren, waardoor het Binnenhof tijdens de verbouwing bereikbaar zou blijven, kregen geen steun in de Kamer. Verantwoordelijk minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) wees een motie van Kamerlid Wouter Koolmees (D66) van de hand omdat die variant 50 miljoen euro duurder zou zijn en twee jaar langer duurt.

Volgens Koolmees, die van Blok vertrouwelijk inzage heeft gehad in de financiële onderbouwing van die variant, zijn die meerkosten slecht onderbouwd en kan die gefaseerde verbouwing juist veel goedkoper worden uitgevoerd. Tot een debat over die financiële onderbouwing kwam het tot ergernis van Koolmees niet, omdat die vertrouwelijk is.

De VVD riep Blok op om Prinsjesdag tijdens de verbouwing niet in de Ridderzaal op het Binnenhof te organiseren, maar elders, bijvoorbeeld in de Grote Kerk in Den Haag. Prinsjesdag kan tijdens de verbouwing plaatsvinden op het Binnenhof, maar dan moeten de bouwwerkzaamheden tijdelijk gestaakt worden en is er geen ruimte voor het publiek. Verhuizing naar de Grote Kerk zou de bouwwerkzaamheden met meerdere maanden verkorten.

Blok liet tijdens het debat weten dat niet hij, maar de Eerste en Tweede Kamer gaan over de vraag waar Prinsjesdag georganiseerd wordt.

Nu Blok een meerderheid in de Tweede Kamer voor de verbouwing heeft, moet hij ook nog de Eerste Kamer en de gemeente Den Haag achter zijn voorstel krijgen.

Eerder was een meerderheid in de senaat voorstander van een verbouwing waarbij een deel van het Binnenhof bereikbaar blijft. Maar een aantal fracties, waaronder die van de PvdA, willen een meerderheidsbesluit van de Tweede Kamer niet in de wielen rijden.

De gemeente Den Haag is een belangrijke medebeslisser omdat zij de vergunning verleent voor de renovaties en verbouwingen. Het college van burgemeester en wethouders had Blok eerder laten weten dat de stad voorstander is van zijn variant. Maar inmiddels heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om de economische gevolgen en de overlast van die grootschalige verbouwing te onderzoeken.

De renovatie is volgens het kabinet „dringend nodig” om grote gebreken te herstellen op het gebied van onder meer brandveiligheid, houtrot en lekkende daken. Na de renovatie voldoet het Binnenhof weer „aan alle eisen om veilig en zonder storingen continu in bedrijf te zijn”.

De Tweede Kamer verhuist tijdens de verbouwing naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte verhuist naar het gebouw van de Hoge Raad. Ook de Eerste Kamer en de Raad van State zullen daarin trekken.