Tweede Kamer voor verbouwing Binnenhof in één keer

Meerderheid Tweede Kamer waarschijnlijk ook akkoord met VVD-voorstel om Prinsjesdag aantal jaren niet in Ridderzaal te laten plaatsvinden.

De gebouwen op het Binnenhof zijn aan een grondige renovatie toe.
De gebouwen op het Binnenhof zijn aan een grondige renovatie toe. Foto ANP / Jerry Lampen

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met een complete verhuizing van het Binnenhof voor een periode van 5,5 jaar om een ingrijpende renovatie van de veelal monumentale gebouwen mogelijk te maken. Die verbouwing moet in 2020 beginnen. Het binnenplein en de directe omgeving van het Binnenhof zijn dan een permanente bouwplaats waar dagelijks zo’n 2.200 bouwvakkers aan de slag zijn. Met de verbouwing is ongeveer 475 miljoen euro gemoeid.

Pogingen van D66 om die verbouwing gefaseerd uit te voeren, waardoor het Binnenhof tijdens de verbouwing bereikbaar zou blijven, kregen geen steun in de Kamer. Verantwoordelijk minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) wees een motie van Kamerlid Wouter Koolmees (D66) van de hand omdat die variant 50 miljoen euro duurder zou zijn en twee jaar langer duurt. Volgens Koolmees, die van Blok vertrouwelijk inzage heeft gehad in de financiële onderbouwing van die variant, zijn die meerkosten slecht onderbouwd en kan die gefaseerde verbouwing veel goedkoper worden uitgevoerd. Tot een debat over die financiële onderbouwing kwam het tot ergernis van Koolmees niet omdat die vertrouwelijk is.

VVD wil Prinsjesdag tijdelijk verplaatsen

De VVD riep Blok op om Prinsjesdag tijdens de verbouwing niet in de Ridderzaal op het Binnenhof te organiseren, maar elders, bijvoorbeeld in de Grote Kerk in Den Haag. Prinsjesdag kan tijdens de verbouwing plaats vinden op het Binnenhof, maar dan moeten de bouwwerkzaamheden tijdelijk gestaakt worden en is er geen ruimte voor het publiek. Verhuizing naar de Grote Kerk zou de bouwwerkzaamheden met meerdere maanden verkorten. Blok gaf tijdens het debat aan dat niet hij, maar de Eerste en Tweede Kamer gaan over de vraag waar Prinsjesdag georganiseerd wordt.

Nu Blok een meerderheid in de Tweede Kamer voor de verbouwing heeft, moet hij ook nog de Eerste Kamer en de gemeente Den Haag achter zijn voorstel krijgen. Eerder was een meerderheid in de senaat voorstander van een verbouwing waarbij een deel van het Binnenhof bereikbaar blijft. Maar een aantal fracties, waaronder die van de PvdA willen niet een meerderheidsbesluit in de Tweede Kamer in de wielen rijden.

De gemeente Den Haag is een belangrijke medebeslisser omdat zij de vergunningverlener voor de renovaties en verbouwingen is. Het college van B&W had Blok eerder laten weten dat de stad voorstander is van zijn variant. Maar inmiddels heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college de opdracht krijgt om de economische gevolgen en de overlast van die grootschalige verbouwing te onderzoeken.