Medische hulp op de Noordzee schiet tekort

De medische hulpverlening op de Noordzee schiet tekort en dat leidt ertoe dat mensen niet altijd effectieve, veilige en tijdige zorg krijgen. Dit stelt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De Nederlandse Kustwacht is volgens het onderzoek „niet goed toegerust” voor z’n taak, die vergelijkbaar zou moeten zijn met een meldkamer voor ambulancezorg op land. Bij een ongeval vorig jaar werd een duikster onwel, die later in een ziekenhuis overleed. Bij de hulpverlening heeft het slachtoffer „niet de best mogelijke medische zorg” gekregen, aldus de raad. Het kustwachtcentrum had „geen overzicht” en trad „niet doortastend” op. (NRC)