Medische hulp op Noordzee schiet tekort

Dat leidt ertoe dat mensen niet altijd effectieve, veilige en tijdige zorg krijgen. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport.

De kustwacht is bezig met het omleggen van een vaarroute.
De kustwacht is bezig met het omleggen van een vaarroute. Foto ANP / Koen van Weel

De medische hulpverlening op de Noordzee schiet tekort en dat leidt ertoe dat mensen niet altijd effectieve, veilige en tijdige zorg krijgen. Dit concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in een rapport, ingesteld na een duikongeval vorig jaar met dodelijke afloop.

De Nederlandse kustwacht is volgens het onderzoek “niet goed toegerust” voor z’n taak, die vergelijkbaar zou moeten zijn met een meldkamer voor ambulancezorg op land. Bij het duikongeval, op 11 juli vorig jaar, werd een duikster onwel en overleed later in een ziekenhuis. Bij de hulpverlening heeft het slachtoffer “niet de best mogelijke medische zorg” gekregen, aldus de Onderzoeksraad.

Noodzakelijke verbetering

De Kustwacht erkent dat verbetering van de medische noodhulp op de Noordzee noodzakelijk is. “De Kustwacht ziet de noodzaak voor nog meer vervolgacties en hoopt daarvoor de benodigde materiële en personele middelen te krijgen.”

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu, VVD) gaat met andere ministeries overleggen om te kijken hoe de medische hulpverlening op de Noordzee door de Kustwacht kan worden verbeterd, laat ze weten via een woordvoerder. Schultz gaat het rapport nader bestuderen en komt dan binnen enkele maanden met een reactie.

Niet doortastend

Oorzaak van de problemen is dat het kustwachtcentrum “geen overzicht” had, hulpverleners niet van de juiste informatie voorzag en “niet doortastend” optrad. “Dit tastte het gezag van het Kustwachtcentrum aan en leidde ertoe dat hulpverleners op eigen initiatief beslissingen hebben genomen.”

De kustwacht wordt bestuurd door vijf ministeries, onder coördinatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en voert vijftien “zeer diverse taken” uit, waarvan medische hulpverlening er één is. “De aansturing daarvan gebeurt echter niet op basis van de uitgangspunten die de overheid hanteert voor zorg op land, namelijk dat zorg effectief, veilig en tijdig moet zijn”, aldus het vandaag verschenen rapport ‘Zorg tussen wal en schip’, een onderzoek naar een duikongeval en de medische hulpverlening op de Noordzee.