Omroep en krant: meer samen doen

Omroepen en kranten moeten hechter kunnen samenwerken. Het Commissariaat voor de Media wil de mogelijkheden verruimen voor samenwerking tussen publieke media-instellingen en commerciële media. De toezichthouder heeft een nieuwe leidraad opgesteld die aan belangstellenden ter inzage wordt gegeven. Nu mogen bijvoorbeeld regionale omroepen en kranten slechts beperkt samenwerken: publiek geld mag niet weglekken naar commerciële bedrijven. (NRC)