Motie van wantrouwen tegen Rutte om Oekraïne verworpen

Kamerlid Bontes (VNL) diende de motie, die steun kreeg van deel oppositie, in vanwege teleurstelling over uitblijven oplossing referendum.

Foto ANP / Bart Maat

De Tweede Kamer heeft woensdagochtend een motie van wantrouwen tegen premier Rutte, die was ingediend door Kamerlid Louis Bontes (VNL), zoals verwacht verworpen. Wel kreeg de motie, die verband hield met het referendum over het Oekraïne-verdrag, steun van de SP, de PVV, de Partij voor de Dieren en 50Plus.

Een deel van de oppositie zegde het vertrouwen in Rutte op naar aanleiding van de uitkomst van het debat over de Europese top dinsdagavond. Daarin gaf de premier toe dat hij meer tijd nodig heeft om in Europa te onderhandelen over een oplossing die de uitslag van het Oekraïne-referendum recht doet. Rutte had de Tweede Kamer beloofd voor de zomer met een oplossing te komen, maar zegt nu nog weken of misschien wel maanden nodig te hebben. Bovendien acht hij de kans op een oplossing klein. “Ik zeg er wel bij dat ik het ga proberen”, aldus Rutte.

Tijdens het referendum over het associatieverdrag van de EU met Oekraïne op 6 april stemde 61 procent van de kiezers tegen het verdrag. Alle andere 27 lidstaten van de Unie hebben het associatieverdrag wel getekend. Het verdrag kan alleen in werking treden met de steun van alle landen. Sinds de uitslag van het referendum is het kabinet op zoek naar een antwoord. Daarbij zoekt het naar een methode waarbij het signaal van de referendumuitslag serieus wordt genomen, maar ook aan de Europese verplichtingen wordt voldaan.

Premier liep tegen dichte deur aan

Rutte zei vorige week na de top in Brussel dat er verschillende opties zijn, zoals het aanpassen van de verdragstekst en het speciaal voor Nederland laten opnemen van een aanvullende verklaring in de tekst. In het Kamerdebat dinsdagavond zei Rutte echter dat een aantal zaken die Nederland voorstelt op verzet stuiten en dat de animo om over het onderwerp te praten klein was. “Waar wij tegen aangelopen zijn — en dat gebeurt soms — is dat in Brussel de deur dicht zat. Iedereen was compleet in de koplampen aan het kijken van hat aanstormende VK-referendum.”

De premier zei dat hij hoopt dat hij in Europa alsnog tot een oplossing komt, omdat niet ratificeren door Nederland de ‘nee’-stemmers volgens hem niks oplevert:

“Ik ben ervan overtuigd dat als het niet lukt en we voorstellen om niet te ratificeren, de mensen die tegengestemd hebben net zo geïrriteerd zullen zijn als wanneer we voorstellen om een en ander te doen op basis van een juridisch bindende afspraak binnen Europa, waarbij een aantal zorgen goed worden benoemd.”