Kabinet stort 20 miljoen euro in fonds voor aanpak paalrot

Het herstel aan de fundering is een kostbare klus. Huiseigenaren kunnen vanaf 2017 een beroep doen op funderingsleningen.

Herstelwerkzaamheden van een fundering in Dordrecht.
Herstelwerkzaamheden van een fundering in Dordrecht. Foto Robert Vos / ANP

Het kabinet stort 20 miljoen euro in een fonds waar huiseigenaren die kampen met funderingsproblemen, zoals paalrot, een beroep op kunnen doen. Ook banken, gemeenten en het Waarborgfonds Eigen Woningen leveren een bijdrage en zo ontstaat er een pot van 100 miljoen euro om de funderingen op te knappen. Uit het fonds kunnen tweeduizend funderingsleningen worden verstrekt. Dat schrijft minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst, VVD) in een brief aan de Tweede Kamer.

De minister stelt zich ten doel het fonds op 1 januari van het volgende jaar te laten starten. Omdat het nogal een kostbare klus is, wordt funderingsherstel nu vaak nog niet aangepakt, schrijft Blok in de brief. De huizenblokken die kampen met funderingsproblemen moeten in zijn geheel worden opgeknapt en als een van de huiseigenaren in het blok de financiering niet rond krijgt, kan de fundering niet worden vervangen.

De bijdrage van het Rijk is eenmalig en komt uit een onbenut potje dat beschikbaar kwam met het energieakkoord voor energiebesparende maatregelen.

Funderingspalen gaan schimmelen en rotten

Paalrot ontstaat door een lage waterstand, waardoor funderingen van gebouwen verzakken of scheuren. De houten funderingspalen gaan schimmelen en rotten als ze in contact komen met zuurstof. Als het grondwaterpeil weer stijgt, dan stopt de paalrot. De regio Dordrecht-Rotterdam heeft veel last van het probleem.

De minister werkt de komende maanden aan de inrichting van het fonds en aan maatregelen om te voorkomen dat funderingsproblemen ontstaan, zoals goede grondwaterstanden en voorlichting. Huiseigenaren kunnen bij de gemeente aankloppen om een beroep te doen op de regeling.