Goed voor Canada, maar nog beter voor de Europese Unie

Interview Wij kunnen het verdrag heel goed uitleggen aan de EU-burgers, zegt Stephane Dion, de Canadees minister van Buitenlandse Zaken over CETA.

Onlangs vond in Amsterdam een nationale actiedag tegen de handelsverdragen TTIP en CETA plaats.
Onlangs vond in Amsterdam een nationale actiedag tegen de handelsverdragen TTIP en CETA plaats. Foto Marten van Dijl/ANP

Een unieke kans voor de EU om een stap vooruit te zetten na de tegenslag van het Brexit-referendum – niet alleen om eensgezindheid te tonen, maar ook om een boodschap uit te dragen van economische groei met oog voor progressieve waarden.

Dat zegt de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Stéphane Dion, over het beoogde vrijhandelsverdrag tussen zijn land en de EU. Volgens Dion, dinsdag in Nederland op doorreis naar de NAVO-top in Warschau, is het beoogde vrijhandelsverdrag „heel progressief” en „een voorbeeld voor de wereld”, en is de regering van premier Justin Trudeau bereid om de inhoud te verkopen aan volksvertegenwoordigers en burgers in alle lidstaten van de EU.

„Het is een proef, maar ik ben optimistisch”, reageert Dion op het bericht dat het zogenoemde CETA-verdrag moet worden geratificeerd door de parlementen van de EU-lidstaten.„Dit is een verdrag met een progressieve regering”, zegt Dion, doelend op het kabinet-Trudeau dat wereldwijde belangstelling heeft getrokken door stappen als een gelijke verdeling van ministersposten tussen mannen en vrouwen en de opvang van tienduizenden Syrische vluchtelingen.

„Een regering die uit is op groei waar alle mensen iets aan hebben, niet slechts een kleine minderheid.”

Het CETA-verdrag is omstreden omdat het volgens tegenstanders de belangen van bedrijven en investeerders boven die van burgers stelt. Het is aanvankelijk onderhandeld met de vorige Canadese regering van de conservatieve premier Stephen Harper.

Volgens Dion is het verdrag, na heronderhandeling door de regering-Trudeau, echter „een goed akkoord” dat het daglicht prima kan verdragen.

„We hebben ervoor gezorgd dat investeringsregels niet ten koste gaan van het vermogen van parlementen om te reguleren of progressieve wetgeving te scheppen om de rechten van arbeiders of het milieu te beschermen, of voedselveiligheid te waarborgen. We hebben goede argumenten om te zeggen dat dit goed is voor mensen. En wij zullen dat punt heel duidelijk maken, zodat alle landen van de EU het verdrag kunnen omarmen en met ons samenwerken.”

Dion gaat ervan uit dat het positieve imago van Trudeau Europese landen over de streep zal trekken. „Er is een hoop sympathie voor Canada in Europa, en voor Trudeau persoonlijk. Dus we hebben een kans om te zeggen: om vriendschap te bouwen is het nodig om uitwisselingen met elkaar te hebben. We zullen de bevolking van Europa ervan overtuigen dat Canada een vriend is. De beste weg vooruit voor de EU is dit verdrag met ons te ratificeren.”