Hoge Raad wijst levenslang af

De Nederlandse uitvoering van de levenslange gevangenisstraf is in strijd met Europese mensenrechtenverdragen. Dat heeft de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad, dinsdag geoordeeld. Levenslang gestraften hoeven niet per se vrij te komen, maar ze moeten wel enig perspectief op vrijlating hebben. In Nederland ontbreekt dat perspectief. Vorig jaar wees de rechtbank in Assen al een vergelijkbaar vonnis. De uitspraak viel in de zaak tegen viervoudig moordenaar Faig B. (NRC)