‘Een progressief verdrag, voorbeeld voor de wereld’

Kabinet-Trudeau wil CETA graag verkopen aan EU-burgers

Een unieke kans voor de EU om een stap vooruit te zetten na de tegenslag van het Brexit-referendum – niet alleen om eensgezindheid te tonen, maar ook om een boodschap uit te dragen van economische groei met oog voor progressieve waarden. Dat zegt de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Stéphane Dion, over het vrijhandelsverdrag tussen zijn land en de EU. Dion, dinsdag in Nederland op doorreis naar de NAVO-top in Warschau, noemt het verdrag „een voorbeeld voor de wereld”. De regering van premier Justin Trudeau is bereid om de inhoud te verkopen aan volksvertegenwoordigers en burgers in alle Europese lidstaten.

„Het is een proef, maar ik ben optimistisch”, reageert Dion op het bericht dat het zogenoemde CETA-verdrag moet worden geratificeerd door de parlementen van de EU-lidstaten.

Het CETA-verdrag is omstreden omdat het volgens tegenstanders de belangen van bedrijven en investeerders boven die van burgers stelt. Het is aanvankelijk onderhandeld met de vorige regering van de conservatieve premier Stephen Harper, maar herzien door het nieuwe kabinet.

„Dit is een verdrag met een progressieve regering”, zegt Dion. Het kabinet-Trudeau heeft wereldwijde belangstelling getrokken door stappen als een gelijke verdeling van ministersposten tussen mannen en vrouwen en de opvang van tienduizenden Syrische vluchtelingen. „Een regering die uit is op groei waar alle mensen iets aan hebben, niet slechts een kleine minderheid.”

U noemt CETA ‘een goed akkoord’. Wat zegt u tegen de critici?

„We hebben ervoor gezorgd dat investeringsregels niet ten koste gaan van het vermogen van parlementen om te reguleren of progressieve wetgeving te scheppen om de rechten van arbeiders of het milieu te beschermen, of voedselveiligheid te waarborgen. We hebben goede argumenten om te zeggen dat dit goed is voor mensen. En wij zullen dat punt heel duidelijk maken, zodat alle landen van de EU het verdrag kunnen omarmen en met ons samenwerken.”

Vertrouwt u niet te veel op het positieve imago van Trudeau?

„Er is een hoop sympathie voor Canada in Europa, en voor Trudeau persoonlijk. Dus we hebben een kans om te zeggen: om vriendschap te bouwen is het nodig om uitwisselingen met elkaar te hebben. We zullen de bevolking van Europa ervan overtuigen dat Canada een vriend is. De beste weg vooruit voor de EU is dit verdrag met ons te ratificeren.

„Justin Trudeau is de verpersoonlijking van vertrouwen in een wereld van wantrouwen, en van openheid in een wereld waar mensen zich van elkaar afkeren.”

Canada gaat in tegen de internationale trend van groeiend populisme. Hoe kan dat?

„In plaats van een populistische visie van wantrouwen uit te dragen, kun je ook een populist zijn in de positieve zin van het woord door tegen mensen te zeggen: we leven met elkaar samen en we moeten er samen iets van maken. Zie verschillen niet als een bedreiging, maar als een kans om van elkaar te leren. Wij hebben die visie uitgedragen, en Canadezen hebben ervoor gestemd.”

Canada streeft onder Trudeau naar meer internationaal engagement. Hoe zal dat eruit zien?

„We willen geen exit, we willen juist meedoen. We moeten werken aan vertrouwen in elkaar. Dat is wat Trudeau vertegenwoordigt. Ik denk dat zijn wereldwijde populariteit niet alleen te maken heeft met zijn charisma, maar ook met die visie.”