Vergrijzing sterkst aan de grens van Nederland

De toename van het aantal 65-plussers binnen Nederland is de afgelopen twintig jaar het sterkst geweest in Limburg. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland) wonen naar verhouding de meeste 65-plussers: 24 procent van de bevolking.

Volgens het CBS was in 1995 13 procent van de bevolking 65 jaar of ouder. Op 1 januari 2016 was dat 18 procent. In Midden-Limburg nam in die zelfde twintig jaar het aantal 65-plussers toe met 9 procentpunt, van 13 naar 22 procent. Ook in Noord- en Zuid-Limburg nam het aandeel 65-plussers sterk toe, met 8 procentpunt.

Is bijna elke vierde inwoner van Zeeuws-Vlaanderen 65 jaar of ouder, ook in andere min of meer perifere regio’s is de vergrijzing sterk. Zo is in delen van Groningen en Drenthe meer dan 21 procent van de bevolking 65-plusser.

Dat de jongste provincie van Nederland ook de minst vergrijsde is, is geen toeval. Doordat een groot deel van Flevoland pas voor een groot deel in de tweede helft van de vorige eeuw werd bebouwd en bewoond, telt de provincie met 12 procent het laagste aantal 65-plussers.

Ook de vier grootstedelijke regio’s (Groot-Amsterdam, Groot-Rijnmond, agglomeratie Den Haag en provincie Utrecht) zijn relatief jong. Het aantal 65-plussers ligt er met 14 procent onder het landelijk gemiddelde.